logo vrienden van de dompelaar

Onze Donateurs

Zwembad De Dompelaar is per 1 januari 2023 geprivatiseerd. We krijgen weliswaar financiële ondersteuning van de gemeente voor een deel van het groot onderhoud, maar dat is niet voldoende om het zwembad draaiende te houden. We kunnen alleen met financiële steun en goederen/diensten van sponsoren en particuliere donateurs blijven bestaan. We hebben uw hulp dan ook hard nodig!

Donateur worden?

  • Minimale bijdrage € 5,- per jaar, meer mag natuurlijk altijd!
  • Betaling contant – aan de deur aan onze vrijwillige lopers – in maart, april
  • Betaling via machtiging (voorkeur) – per jaar opzegbaar – incasso in juni’ . Klik snel op de button ‘Donateur worden

Donatie wijzigen of stoppen

  1. Als je jouw donatie wilt verhogen of je adres wilt wijzigen, klik dan ook op de button ‘Donateur wijzigen`
  2. Wil je jouw donatie stoppen, klik dan op de button ‘Donatie stoppen’.
    Bij beëindiging vóór 1 maart wordt het bedrag voor dat jaar niet meer geïncasseerd. Doe je dit na 1 maart van het jaar, dan zal het bedrag nog één keer geïncasseerd worden.”

Eenmalige donatie

Een spontane donatie of wervingsactie voor het zwembad? Jouw eenmalige bijdrage – groot of klein – is zeer welkom! Maak je bijdrage over naar: Stichting Vrienden van De Dompelaar op IBAN NL82 RABO 0166 4865 66 o.v.v. Eenmalige bijdrage.

Anita Witzier, ambassadeur van Zwembad De Dompelaar

Veel gestelde vragen doorlopende machtiging

Als je een doorlopende machtiging hebt ondertekend dan geef je toestemming aan Stichting Vrienden van De Dompelaar om eenmaal per jaar een incasso-opdracht te sturen naar je bank om het afgesproken bedrag van je rekening af te schrijven wegens donatie.

Als je een incassomachtiging hebt afgegeven en je bent het niet eens met de incasso-afboeking, kun je deze laten terugboeken (storneren). De termijn van terugboeking is acht weken (56 dagen) nadat het bedrag met een automatische incasso van je bankrekening is afgeboekt.

Als je van mening bent dat een bedrag ten onrechte met een automatische incasso van je rekening is afgeboekt, omdat je daarvoor geen machtiging hebt afgegeven, kun je tot 13 maanden na de afboeking een verzoek indienen bij je bank om dit te corrigeren.

Privacy

Zwembad De Dompelaar acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Privacy wetgeving stelt. Om die reden is een privacyverklaring opgesteld.

Lees de Privacy verklaring – Zwembad  De Dompelaar