logo zwembad de dompelaar

Zwemles

Haal bij ons het enige echte Zwem-ABC

Zwemmen is meer dan het halen van een diploma. Water moet zo vertrouwd zijn dat je kind zich veilig voelt. Het zwem-ABC staat voor een kindvriendelijke manier van leren zwemmen. Waarbij zwemveiligheid een belangrijke rol inneemt. Zwembad de Dompelaar heeft een licentie van het Nationaal Platform Zwembaden – NPZ. Dit betekent dat we voldoen aan de wet- en regelgeving, dat de zwemonderwijzers gescreend zijn, dat zij een goede opleiding hebben en dat een examinator steekproefsgewijs toeziet op de kwaliteit bij het diplomazwemmen.

Hoe werkt het

Bij het Zwem-ABC wordt in het begin veel aandacht besteed aan het watervrij maken van de kinderen. Hierin wordt de basis gelegd voor het leren zwemmen. Kinderen leren drijven op de buik en rug, te water gaan en er uit klimmen, draaien van borst naar rug naar borst, onder water gaan, onder water kijken en zoeken. Deze zaken zorgen ervoor dat de kinderen het water leren kennen en zich er prettig in gaan voelen. Veel oefeningen worden in spelvorm aangeboden omdat dat voor jonge kinderen de beste manier is om iets te leren. Na deze periode van watervrij maken is het tijd voor de volgende fase: de zwemslagen.

Zwemslagen

Bij het Zwem-ABC leren kinderen vanaf het begin vier zwemslagen: enkelvoudige rugslag, schoolslag, borstcrawl en rugcrawl. Deze laatste twee zijn kennismakingsslagen en worden bij ieder diploma moeilijker. Behalve aan de zwemslagen blijft ook aandacht besteed worden aan allerlei oefeningen in diep water, zoals verschillende manieren van te water gaan, onder water zwemmen, klimmen en klauteren op een vlot en op de kant en naar de bodem gaan. Bij het B en C-diploma worden de afstanden van de verschillende slagen uitgebreid en verder verbeterd. Bij het C-diploma wordt ook geleerd hoe je moet handelen als je te water raakt met een jas over je kleding.

In dit zwemlesplan zullen wij duidelijk maken op welke manier er wordt gewerkt richting de eindtermen van het Zwem-ABC. Door middel van dit lesplan maken wij onze werkwijze inzichtelijk voor de ouders van de leerlingen.

1. Algemene uitgangspunten

Zwembad De Dompelaar leidt op voor de zwemdiploma’s A, B en C die worden uitgegeven door de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ). Dit betekent tevens dat De Dompelaar zich zal houden aan alle technische, inhoudelijke en organisatorische uitgangspunten zoals zijn vastgesteld in de door het NRZ vastgestelde ‘Examenregeling Nationale Zwemdiploma’s. Voor de exameneisen wordt dan ook doorverwezen naar deze examenregeling.

Bovenal is het belangrijk dat de leerlingen met plezier naar de zwemlessen komen en hieraan deelnemen. Binnen de zwemlessen dient een uitnodigende en veilige omgeving te worden gecreëerd, waarin motorisch gezien het maximale uit de individuele leerlingen zal worden gehaald. Dit wordt mede bereikt door de positieve benadering van de leerlingen door de zwemonderwijzers.

2. Sociale Veiligheid

Er wordt gewerkt via de gedragscode zwembranche. Dit zijn gedragsregels die als richtlijn gelden voor het correcte gedrag van de zwembadmedewerkers. De zwemonderwijzers zijn hiervan op de hoogte gebracht. De gedragscode zwembranche kunt u vinden op: https://socialeveiligheidzwembranche.nl>gedragscode

Bij klachten en/of opmerkingen omtrent het gedrag/functioneren van onze zwemonderwijzers verzoeken wij u hier melding van te maken bij onze voorzitter Peter Kwakernaak. U kunt hem bereiken via de mail op voorzitter@dompelaar.nl.

Wanneer u dit niet voldoende acht, is er de mogelijkheid om contact op te nemen met het meldpunt Centrum Veilige Sport Nederland van NOC*NSF. Deze kunt u bereiken via 0900-2025590 en kost € 0,10 per minuut.

3. Visie op leren zwemmen

Om te kunnen leren zwemmen is het van groot belang dat een kind zich veilig voelt bij de lesgever, in het water en in de groep. De lesgever dient hiervoor zorg te dragen door de kinderen op een kindvriendelijke manier te benaderen, door gebruik te maken van zijn/haar empathisch vermogen en door zich te verplaatsen in de leefwereld van de kinderen.

Kinderen hebben vertrouwen nodig in zichzelf en in de lesgever. De lesgever dient elk kind positief te stimuleren om hiermee het zelfvertrouwen te vergroten.

Daarnaast is het plezier van de kinderen bij het omgaan met water en de lessen een doel op zich. De lesgever probeert altijd een plezierige situatie te creëren en deze te bewaken tijdens de les. Hij/zij treedt op wanneer dit verstoord wordt en/of nodig is.

Kinderen hebben behoefte aan uitdagingen, deze moeten wel haalbaar zijn en dienen ook overzichtelijk te zijn voor het kind. Vervolgens moeten de uitdagingen dan ook wel aansluiten bij de beginsituatie van het kind.

Spel is erg belangrijk in de ontwikkeling van de kinderen. Spelenderwijs leert het kind allerlei situaties en kan dan op zijn/haar manier de stof tot zich nemen.

Ieder kind leert op zijn eigen tempo, de kinderen schuiven door naar een hoger niveau wanneer de bijbehorende eisen voldoende zijn. Er wordt dus individueel doorgeschoven en niet alleen na afloop van een periode.

4. Keuze van methode

Er wordt gewerkt volgens de methode van het Zwem-ABC van Nationaal Platform Zwemveiligheid/NRZ. Het Zwem-ABC bestaat uit drie Nationale Zwemdiploma’s: A, B en C. Het Zwem-ABC is gericht op kinderen vanaf 5 jaar. De zwemdiploma’s A en B zijn daarin waardevolle tussenstapjes, maar wie het complete Zwem-ABC op zak heeft, is pas een échte vriend van het water geworden. Een kind met het Zwem-ABC op zak doet met veel plezier mee aan alle mogelijke activiteiten in en om het water.

5. Uitwerking Lesplan met einddoel

De lesgroepen die De Dompelaar hanteert zijn verdeeld in 3 niveau groepen. Hieronder volgt een omschrijving van deze groepen met de onderdelen die aan bod komen per niveau. Het kind moet deze onderdelen beheersen om door te gaan naar de volgende groep. Vanaf het eerste niveau tot aan de diplomagroepen komen dezelfde onderdelen voorbij, hierbij gaan we steeds een stap verder in het verfijnen van de uitvoering en vergroten van de afstanden.

Niveaugroep 1: Bad 0.40m tot 1.10m

 • Diepte tussen 0.40m en 0.60m
 • Onder water gaan (hoofd helemaal onder water, onder een lijn door)
 • In het water springen vanaf de kant in 0.40m
 • Drijven op buik (3 tellen met gezicht in het water) en drijven op de rug (3 tellen)
 • Beenslag buik en rug (kikker, vliegtuig, potlood) met handen op de bodem of met behulp van flexibeam
 • Borst- en Rugcrawl beenslag met handen op de bodem of met behulp van flexibeam
 • Vervolgens naar diepte tussen 0.60m en 0.90m
 • Onder water gaan (2 tellen zitten op de bodem, ring van de bodem duiken, door een hoepel zwemmen)
 • In het water springen van de kant in 0.90m
 • Drijven op de buik (5 tellen met gezicht in het water) en drijven op de rug (5 tellen)
 • Schoolslag benen, handen op plankje of flexibeam, gezicht in het water
 • Schoolslag combinatie 7 meter zonder kurk en hoofd boven water
 • Enkelvoudige rugslag 7 meter zonder kurk
 • Borstcrawl 5 meter (hoofd in water, armen over het water en benen flipperen)
 • Rugcrawl 5 meter (armen over het water en benen flipperen)

Niveaugroep 2: Bad 1.10m tot 2.10m

 • Diepte tussen 1.10m en 1.30m
 • Onderwater zwemmen door gat op 1,5 meter
 • In het water springen van de kant in 1.10m en in 2.10m (helemaal onder water komen)
 • Duiken op knieën in 1.30m
 • Drijven op buik (5 tellen drijven met gezicht in water, 3 keer zwemmen, 5 tellen drijven met gezicht in water als een blaadje)
 • Drijven op rug (5 tellen drijven, 3 keer zwemmen met benen, 10 tellen drijven als blaadje)
 • Schoolslag benen, handen op plankje of flexibeam, gezicht in het water
 • Schoolslag 25 meter zonder kurk
 • Enkelvoudige rugslag 25 meter zonder kurk
 • Borstcrawl 5 meter (hoofd in water, armen over het water en benen flipperen)
 • Rugcrawl 5 meter (armen over het water en benen flipperen)
 • Watertrappelen 30 seconden
 • Vervolgens naar diepte tussen 1.10m en 2.10m
 • Met kleding: watertrappelen, 12,5 meter schoolslag, onder water draaien op je rug (onder de slang door), 12,5 meter enkelvoudige rugslag
 • Vanaf de kant (duiken of springen) onderwater zwemmen door een gat (1 meter diep) wat op 3 meter ligt
 • Schoolslag 50 meter
 • Enkelvoudige rugslag 50 meter
 • Borstcrawl 5 meter
 • Rugcrawl 5 meter
 • Drijven op buik (5 tellen drijven met gezicht in water, 3 keer zwemmen, 5 tellen drijven met gezicht in water als een blaadje)
 • Drijven op rug (5 tellen drijven, 3 keer zwemmen met benen, 10 tellen drijven als blaadje)
 • Watertrappelen 60 tellen
 • Alles volgens de afzwemeisen van het A-diploma van de NPZ/NRZ.

Niveaugroep 3: B-diploma en C-diploma

 • Diepte tussen 2.10 en 1.10m
 • Met kleding: in het water springen en halve draai onder water, watertrappelen 15 sec, 25 meter schoolslag, onder een mat door zwemmen, een hele draai om de lengte as, 25 meter enkelvoudige rugslag
 • Duikend te water, onder water zwemmen door een gat (1 meter diep) wat op 6 meter ligt
 • Schoolslag 75 meter, onderbroken door 1 keer voetwaarts richting bodem te zakken
 • Enkelvoudige rugslag 75 meter
 • Borstcrawl 10 meter
 • Rugcrawl 10 meter
 • Drijven op buik (5 tellen drijven met gezicht in water, 3 keer zwemmen, 7 tellen drijven met
 • Gezicht in water als een blaadje)
 • Drijven op rug (5 tellen drijven, 3 keer zwemmen met benen, 15 tellen drijven als blaadje)
 • Watertrappelen 30 tellen met armen en benen, 30 tellen met alleen benen
 • Alles volgens de afzwemeisen van het B-diploma van de NPZ/NRZ, uitvoeringsomschrijvingen in de BREZ.
 • Vervolgens (indien van toepassing) naar C-diploma
 • Met kleding: met rol voorover te water, watertrappelen 15 sec, 30 sec drijven met gebruik van hulpmiddel. Van de kant te water met sprong naar keuze, 50 meter schoolslag, 1 keer onder vlot door zwemmen en 1 keer over vlot klimmen, 50 meter enkelvoudige rugslag en vervolgens zelfstandig uit het water klimmen
 • Duikend te water, onder water zwemmen door een gat (1 meter diep) wat op 9 meter ligt
 • Schoolslag 100 meter, met daarin een koprol voorover en een hoekduik
 • Enkelvoudige rugslag 100 meter
 • Borstcrawl 15 meter
 • Rugcrawl 15 meter
 • Drijven op buik (5 tellen drijven met gezicht in water, 3 keer zwemmen, 10 tellen drijven met gezicht in water als een blaadje)
 • Drijven op rug (5 tellen drijven, 3 keer zwemmen met benen, 20 tellen drijven als blaadje) en vervolgens afmaken met 5 meter wrikken in richting van het hoofd
 • Hurksprong te water
 • Watertrappelen 30 tellen met armen en benen, 30 tellen met alleen armen
 • Alles volgens de afzwemeisen van het C-diploma van de NPZ/NRZ.

6. Toezicht zwemlessen

Tijdens de zwemlessen is er naast de zwemlesinstructeur, 1 toezichthouder. De zwemlesinstructeur is verantwoordelijk voor zijn/haar lesgroep, de toezichthouder over de overige zwemmers.

7. Inschrijven

Het is mogelijk om een kind vanaf 5 jaar op te geven voor zwemles. Kinderen die bijna 5 jaar zijn mogen ook opgegeven worden maar komen dan op de wachtlijst te staan. De inschrijving kan via de website www.dompelaar.nl en aan de balie van het zwembad. Er zijn geen kosten aan de inschrijving verbonden.

Bij inschrijven wordt er gevraagd naar bijzonderheden van het kind in het kader van geestelijke en lichamelijke gezondheid of andere zaken die van invloed kunnen zijn op het functioneren van het kind. Hierbij kunt u denken aan epilepsie, suikerziekte, maar ook concentratieproblemen, angst voor water etc. Deze informatie kan gemeld worden op het online inschrijfformulier. Met deze informatie kan er beter ingespeeld worden op het kind. Uiteraard wordt er vertrouwelijk omgegaan met deze informatie.

8. Wachtlijst

Het kan voorkomen dat er een wachtlijst is, omdat er te veel aanmeldingen zijn. De kinderen worden opgeroepen in de volgorde van inschrijven. Kinderen die bijna 5 jaar zijn komen ook op de wachtlijst en worden pas geplaats als iedereen vanaf 5 jaar geplaatst is.

9. Lesniveau en doorstroming

Wanneer een kind nog niet eerder zwemles heeft gehad, start hij/zij altijd in niveaugroep 1: 0.40m. Wanneer een kind al eerder zwemles heeft gehad, kan hij/zij instromen in het niveau waar hij/zij geëindigd is. Dit wordt bepaald in de eerste les en in overleg met de ouders. Doorstroming naar een volgend niveau kan op ieder moment in een lesperiode. De zwemonderwijzer bepaalt wanneer een kind door kan gaan naar de volgende groep.

10. Lestijden en groepsgrootte

De lessen vinden 2 maal per week plaats, de duur van de lessen is 30 minuten. Alle lessen starten in de week na de meivakantie. De lessen voor het A diploma zijn op woensdag en vrijdag aan het einde van de middag. De lessen voor het B- en C diploma zijn op maandag aan het einde van de dag en op zaterdagmorgen.

Alhoewel de grootte van deze groepen enigszins kan wisselen, wordt als basis uitgegaan van 12 kinderen (A-diploma) en 15 kinderen (B- en C diploma) in een groep.

11. Extra lessen en Motorische Remedial Teaching (MRT)

Er kan een situatie ontstaan dat de leerstof voor het kind zo moeilijk blijft dat het wenselijk is om aangepaste leerstof aan te bieden. Er is dan al getracht binnen de reguliere zwemlessen het kind te helpen met het probleem. In overleg met de ouders vinden er dan (tegen betaling) extra individuele lessen plaats. Vervolgens gaat het kind weer terug in de reguliere zwemles. Wanneer bovenstaande extra lessen niet voldoende zijn dan is het ook mogelijk dat deze kinderen voor MRT lessen worden aangemerkt. Dit gaat in overleg met de ouders. Daarnaast zijn er af en toe kinderen uit het speciale onderwijs die niet in een groep kunnen leren zwemmen. Deze kinderen krijgen dan 1 op 1 les (MRT les) of in een hele kleine groep (2 of 3 kinderen). Deze kinderen hebben of moeite met de leerstof of hebben gedragsproblemen. Ook dit gaat in overleg met de ouders.

12. Lesperiodes

Er wordt lesgegeven in de periode van mei tot begin september.

Aan het eind van het seizoen is er diplomazwemmen. Kinderen die in aanmerking komen voor het afzwemmen krijgen een formulier mee na het proefzwemmen. Het aanmeldingsformulier voor het afzwemmen moet na afloop van het proefzwemmen direct ingeleverd worden bij de kassa, waar ook direct de kosten afgerekend dienen te worden.

Er wordt gewerkt met één leskaart voor het hele seizoen.

13. Betalingen

De leskaart moet voor aanvang van de eerste zwemles gekocht zijn. Dit kan online via www.dompelaar.nl. De leskaart ligt op de eerste lesdag klaar bij de kassa van het zwembad.

14. Ouders en vragen

Bij de eerste zwemles worden de kinderen met hun ouders welkom geheten door de zwemonderwijzer. Deze vertelt over het reilen en zeilen van de zwemles. Bij de eerstvolgende zwemles kunnen de kinderen bij hun lesbad op de kant verzamelen.

Bij de lesgroepen niveau 1 en begin 2 mogen de ouders bij het instructiebad op de betonnen banken of op de stoelen plaatsnemen. De ouders van kinderen uit de lesgroepen niveau einde 2 en 3 mogen niet bij het diepe bad plaatsnemen. Zij worden verzocht achter het hek te blijven aan de kant van de ligweide.

Wanneer u vragen heeft voor de zwemonderwijzer dan kan dat doorgegeven worden aan de balie, daar wordt het telefoonnummer genoteerd zodat op een rustig moment teruggebeld wordt door de zwemonderwijzer. Of de vraag kan per mail gesteld worden via activiteiten@dompelaar.nl. De zwemonderwijzer zal dan altijd een reactie geven.

15. Afwezigheid en/of ziekte en weersomstandigheden

Wanneer een kind niet mee kan doen met de les in verband met ziekte of iets dergelijks, dan kan dit doorgegeven worden via de telefoon op nummer 0184-661547. Er vinden geen verrekeningen plaats bij afwezigheid door ziekte of vakantie. Wanneer er op advies van een huisarts/ziekenhuis niet gezwommen mag worden dan zal overleg plaatsvinden over een eventuele verrekening. Bij ziekte en/of afwezigheid van een zwemonderwijzer wordt er voor vervanging gezorgd. Wanneer dit onverhoopt niet lukt, dan zullen de lessen verrekend worden of op een ander tijdstip ingehaald worden.

Alleen bij onweer gaan de zwemlessen niet door, deze lessen zullen niet ingehaald worden. Na 30 minuten onweer vrij (geen gedonder en bliksem) mag er weer gezwommen worden.

16. Proefzwemmen

Het proefzwemmen vindt plaats in de laatste lessen van een lesperiode. De zwemonderwijzer bepaalt dan wie er in aanmerking komen voor het betreffende diploma. Diegene die mogen diplomazwemmen krijgen een uitnodiging mee voor het afzwemmen.

17. Diplomazwemmen

Elke lesperiode wordt afgesloten met diplomazwemmen. Voor het diplomazwemmen mogen de deelnemende kinderen iedereen uitnodigen om te komen kijken. Genodigden hebben gratis toegang.

18. Toezicht diplomazwemmen

Bij het diplomazwemmen zijn er minimaal 2 toezichthouders. Het ondiepe bad is gesloten, daar is geen toezicht. Na het diplomazwemmen blijven er 2 toezichthouders actief bij het bad, zodat niemand in het bad komt of valt.

Indeling Lessen

In 2024 worden er zwemlessen gegeven voor diploma A, B en C. Voor het starten met zwemlessen dient je kind op 1 mei 2024 minstens 5 jaar oud te zijn. Indeling in de tijdsblokken gebeurd op basis van het niveau van je kind.

Aanbod zwemlessen

 • Zwemles diploma A (meerdere groepen: beginners en gevorderd)
 • Zwemles diploma B (één groep)
 • Zwemles diploma C (één groep)

Kosten seizoen 2024

 • € 162,00 per kind voor het hele seizoen
 • € 31,00 afzwemmen
 • € 5,00 voor een zwempas (heb je een abonnement, dan is dit niet nodig)

Lesdagen seizoen 2024

Alle lessen starten in de week van 6 mei en bestaan uit twee lessen van elk 30 minuten per week op dinsdagmiddag (16.00 – 19.00) en zaterdagochtend (09.00 – 12.00). In de schoolvakantie is het mogelijk dat er enkele lessen uitvallen of dat de lessen naar de ochtend verplaatst worden.

Diplomazwemmen

Aan het eind van het seizoen is er diplomazwemmen. Deze staat gepland op zaterdag 7 september. Kinderen die in aanmerking komen voor het afzwemmen krijgen een formulier mee na het proefzwemmen. Het proefzwemmen is in week 35. Het aanmeldingsformulier voor het afzwemmen moet na afloop van het proefzwemmen direct ingeleverd worden bij de kassa, waar ook direct de kosten van € 31,00 afgerekend dienen te worden.

Aanmelden

Enthousiast geworden voor zwemlessen in zwembad De Dompelaar? Vul het formulier hiernaast in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. Na ontvangst van de betaling is de inschrijving definitief.

Formulier Zwemles 2024

  Zwemles voor diploma ...

  Je ontvangt een bevestiging. Heb je de e-mail niet ontvangen? Controleer dan even de spambox.