logo vrienden van de dompelaar

Welkom donateur !

  Met dit formulier kun je:
  • Volledig stoppen met je donatie.
  • Automatische machtiging intrekken, maar wel donateur blijven. Jaarlijks wordt dan de donatie bij je opgehaald.
 
Je vertrekt toch niet? Juist met jou steun kan het zwembad onderhouden worden.

Wijzig je donatie

    Reden:


    `