Donateurs

Naast sponsoring wordt de Stichting Vrienden van de Dompelaars gesteund door donateurs. Ongeveer 1500 bewoners uit Groot-Ammers, Streefkerk, Nieuwpoort, Waal en Langerak doneren jaarlijks een bedrag van minimaal € 5,- aan de Stichting.

In de maanden maart en april wordt door een groot aantal vrijwilligers de donatie aan contant geld opgehaald.

Daarnaast hebben donateurs een doorlopende machtiging uitgeschreven. Jaarlijks wordt dan in de maand juni het gedoneerde bedrag geïncasseerd.


Donateur worden, donatie wijzigen of stoppen

Wilt u donateur worden? Klik dan hieronder op de knop onder ‘Donateur worden’. Als u de donatie of uw adres wilt wijzigen, klik dan ook op ‘Donateur worden’ en vul uw gegevens opnieuw in. De stichting Vrienden van de Dompelaar heeft een voorkeur voor het afgeven van een doorlopende machtiging.

Deze SEPA machtiging kunt u, als u het niet eens bent met de afschrijving, binnen 8 weken door de bank laten terugboeken. Ook kunt u eenvoudig de automatische betaling stoppen door de knop ‘Donatie wijzigen’ aan te klikken en het formulier volledig in te vullen en verzenden. Via deze knop kunt u ook de donatie beëindigen.

Voorwaarden doorlopende machtiging

Door ondertekening van een doorlopende SEPA machtiging geeft u toestemming aan

      1. Stichting Vrienden van de Dompelaar om eenmaal per jaar een incasso-opdracht te sturen naar uw bank om onderstaand bedrag van uw rekening af te schrijven wegens donatie

      2. uw bank onderstaand bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Vrienden van de Dompelaar.

Indien u een doorlopende machtiging heeft afgegeven en u bent het niet eens met een afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank.

U kunt uw bank ook vóór het moment van afschrijving verzoeken om een standaard Europese incasso-opdracht tegen te houden.

Als u van mening bent dat een bedrag ten onrechte van uw rekening is afgeschreven, omdat u geen machtiging heeft afgegeven, kunt u tot 13 maanden na datum afschrijving een verzoek indienen bij uw bank om dit te corrigeren.

Informeer bij uw bank naar de voorwaarden

Privacy

De stichting Vrienden van de Dompelaar verwerkt uw persoonsgegevens in een digitaal bestand en streeft ernaar te voldoen aan de geldende wetgeving ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het komt erop neer dat het bestuur zorgvuldig met alle persoonsgegevens omgaat en die gegevens alleen gebruikt voor het doel van de stichting. Hierbij is te denken aan de inning van de donaties

Door donateur te zijn/worden van de stichting geeft u in beginsel toestemming voor dit zorgvuldig gebruik.