logo zwembad de dompelaar

ANBI-status

ANBI status Stichting Exploitatie De Dompelaar

Stichting Exploitatie De Dompelaar heeft sinds 1-1-2024 de ANBI status. Dat houdt in dat we door de belastingdienst zijn aangewezen als “algemeen nut beogende instelling” (ANBI). Donateurs van onze stichting kunnen, door onze ANBI status, hun giften op deze manier aftrekken van hun inkomsten- of vennootschapsbelasting.

De Stichting Exploitatie De Dompelaar is bij het publiek ook bekend onder de naam: ‘Zwembad De Dompelaar’.

Het RSIN of fiscaal nummer is 864556652.

De contactgegevens van de stichting/het zwembad zijn:

De doelstelling van deze stichting/ANBI instelling is:

  • Het beheer en de exploitatie van zwembad De Dompelaar;
  • Het (doen) bevorderen van de zwemsport in de meest brede zin van het woord inclusief les-en schoolzwemmen;
  • Het bevorderen van de wedstrijd zwemsport;
  • Het faciliteren en organiseren van water-recreatieve activiteiten voor jong en oud.

De hoofdlijn van het beleidsplan:

  • Het open houden van openluchtzwembad De Dompelaar door de inzet van vrijwilligers voor het beheer, onderhoud, toezicht en exploitatie van het zwembad.

De functies van de bestuurders zijn:

  • Voorzitter: Peter Kwakernaak
  • Secretaris/penningmeester: Cornelis (Corné) Korevaar
  • Algemeen bestuurslid, Techniek: Marco van Leeuwen
  • Algemeen bestuurslid, Marketing, communicatie en promotie: Cornelia Janny (Corrie) de Kluijver-den Hoed

Het betreft onbezoldigde bestuursfuncties. Ook het ‘personeel’ bestaande uit klusvrijwilligers en kioskmedewerkers ontvangen geen beloning. Alleen de toezichthouders en zweminstructeurs ontvangen een vergoeding (CAO zwembaden). Dit vanwege hun grote verantwoordelijkheid voor de veiligheid.

Voor een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten wordt verwezen naar de website onder het kopje Activiteiten & Nieuws.

Jaarlijks zal eind mei de Jaarrekening worden opgesteld. Indien u deze jaarrekening wilt inzien, gelieve een verzoek daartoe in te dienen via e-mail aan info@dompelaar.nl